Composer & output met ConcreteCMS

Advanced

Categorie: Pagina toevoegen

Composer & output


Om de composer te gebruiken voegen we voor deze video een nieuw pagina-type toe. U kunt ook een bestaand pagina-type aanpassen.

 • Om een nieuw pagina-type toe te voegen klikt u op het dashboard en gaat u naar 'pages & themes'.
 • Hierna klikt u op 'page types'.
 • Om een nieuw type toe te voegen klikt u op 'add page type' en vult u alle gegevens in.
 • Naam (van het pagina type): hoofdletters en spaties toegestaan.
 • Handle: alleen kleine letters en GEEN spaties.
 • Default template: hier kiest u de standaard template voor de pagina (worden gemaakt door uw ontwikkelaar).
 • Launch in composer: hier kunt u aangeven of u de pagina wilt aanmaken via de composer. (dit willen we want dit is wat we gaan instellen)
 • Frequently added: dit laat de pagina zien onder het 'pages'-icoon, word gebruikt als dit pagina-type vaak gebruikt word.
 • Allowed page templates: hier geeft u aan welke templates toegestaan zijn voor uw pagina-type. We willen alleen de nieuws template gebruiken dus deze klikken we aan.
 • Vervolgens geeft u aan waar en hoe de pagina gepubliceerd moet worden bijv. onder een bepaalde pagina.
 • Dan slaan we het pagina-type op.

 

 • Vervolgens gaan we naar het aangemaakt pagina type en kiezen we 'edit form'.
 • Hier kunnen we de composer-eigenschappen toevoegen (zoals de eigenschappen maar ook pagina-attributen).
 • Hier kunt u een set toevoegen door op add set te klikken (we voegen de pagina-eigenschappen toe).
 • Hierin voegen we de algemene eigenschappen toe: de naam, locatie, meta-gegevens en de beschrijving.
 • Ook kunt u deze eigenschappen verplicht maken door required aan te vinken.
 • Ook kunt u een template toe passen op een van de composer-items als deze beschikbaar is.
 • Nu hebben we een composer gemaakt voor ons pagina-type.

 

 • Vervolgens gaan de we output aanpassen. Hiervoor klikt u op back to list.
 • Nu kiest u voor output.
 • Hier klikt u op de aangegeven template en kiest u edit.
 • Dan gaat u in edit mode.
 • Voeg nu in de gewenste area het blok 'page attribute display' toe.
 • Hier kiest u welke eigenschap u wilt laten zien (bijv. de titel of beschrijving).
 • Ook kunt u nog aangeven in welk formaat u deze eigenschap wilt laten zien.
 • Ook kunt u: het formaat van de tijd aangeven, een afscheider voor meerdere items kiezen (voor bijv. tags) en de thumbnail grootte aanpassen (als u deze wilt laten zien).
 • Als u alles ingesteld heeft klikt u op add.
 • Nu word de pagina titel op de pagina geplaatst wanneer we deze aanmaken.
 • Ook voegen we de beschrijving nog toe aan de pagina.
 • Exit de edit mode.

 

 • Vervolgens klikt u op het pages icoon en kiest u het pagina-type wat we hebben aangemaakt.
 • Nu komt u in de composer, hier vult u alle gegevens in voor de nieuwe pagina.
 • Als de pagina vervolgens opgeslagen word, worden de titel en de beschrijving automatisch op de pagina geplaatst.

 

 • Ook kunnen we de composer uitbreiden met blokken.
 • Hiervoor klikt u weer op het dashboard en gaat u naar 'pages & themes'.
 • Hierna klikt u weer op 'page types'.
 • Klik op edit form bij het gewenste pagina-type.
 • We voegen een nieuw set toe.
 • In dit set voegen we een content-block toe (dit kan elk blok zijn wat u wilt).
 • Mocht er een template beschikbaar zijn kunt u die ook gelijk selecteren.
 • Sla dit op en klik op back to list.
 • Vervolgens klikken we weer op de output en gaan we in edit mode.
 • Klik op de gewenste area en kies nu voor het block 'composer control'.
 • Hierin geeft u aan welk blok u neer wilt zetten (voor ons het content block).
 • Exit de edit mode.

 

 • Vervolgens klikken we weer op het pages-icoon en kiezen we ons pagina-type.
 • We vullen alle info in.
 • En we vullen het gewenste blok (voor ons het content block).
 • Als we dan de pagina opslaan staat de inhoud van het content block ook automatisch op de nieuwe pagina.

De composer is erg handig voor bijv. nieuws-items.

Composer & output